سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن وفایی سفتی – دانشیار بخش مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس
سید علی موسوی دهقانی – استادیار مهندسی شیمی، پژوهشگاه صنعت نفت
حمید مهدیزاده – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس،‌گروه تحقیقاتی نفت، گ

چکیده:

یکی از مشکلات موجود در صنعت نفت ایجاد رسوب در لوله ها و تجهیزات سرچاهی با تغییر شرایط دما و فشار می باشد. برای شناخت بهتر این پدیده تاکنون مدل های متفاوتی ارائه شده اند. مدل هایی که تا کنون برای این امر ارائه شده اند بر مبنای یک چرخه فرضی ترمودینامیکی استوار می باشند. در کار حاضر از یک معادله حالت فاز جامد برای توصیف فاز جامد بهره برده شده است. رویکرد کلی جهت توصیف فاز جامد مبتی بر فاز جامد چند گانه می باشد که فاز ها با استفاده از انجام آزمون پایداری فلزی حاصل شده اند. برای تخمین بهتر خواص فیزیکی، تقسیم بندی PNA مورد استفاده قرار گرفته است. این رویکرد برای اولین بار به منظور مدلسازی رسوب واکس مورد استفاده قرار گرفته است. دقت نتایج حاصل از این روش در مقایسه با سایر روش ها قابل قبول می باشد.