سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رسول اجل لوئیان – گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان.
رامین کرمی –

چکیده:

یکی از پارامترهای تعیین کننده ماهیت، شکل و هزینه تونل، موضوع زمین شناسی محل سازه می باشد. بدین لحاظ پارامترهای زمین شناسی، تاثیر بسزایی در تعیین مسیر، طراحی و ساختمان یک تونل دارد. در بعضی مواقع به علت پیچیده بودن یا نا معلوم بودن شرایط زمین شناسی، تخمین هزینه های ساختمان تونل مشکل می باشد. معمولا پیش از احداث تونل لازم است اطلاعاتی از شرایط زمین شناسی زیر سطحی منطقه بدست آید تا یک تصویر سه بعدی از زمین شناسی منطقه حاصل شود و بدین طریق تونل را تعیین نمود و هزینه های احتمالی و نقاط نا مطمئن را پیش بینی کرد.
بطور کلی بسته به اینکه تونل در زمینهای نرم یا سخت حفر شود، وسایل مورد نیاز و روشهای حفاری و همچنین تمهیدات لازم برای نگهداری تونل متفاوت می باشد. بدین لحاظ لازم است از شرایط زمین شناسی محل مطلع گردید و فاکتورهای موثر در حفاری را مورد بررسی قرار داد و نوع نگهدارنده آن را تعیین نمود.
مقاله حاضر به تشریح روشهای مختلف بررسی شرایط زمین شناسی مهندسی محل تونل و فاکتورهای موثر بر تونل زنی و شرایط نگهدارنده ها می پردازد.