سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین خزیمه نژاد – عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند
ابوالفضل اکبرپور – عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند
محسن بیگی – دانشجوی سابق مهندسی عمران دانشگاه بیرجند
نورالله حیدری – دانشجوی سابق مهندسی عمران دانشگاه بیرجند

چکیده:

بطور کلی لحظه ای را که ذرات خاک شروع به حرکت می کنند اصطلاحاً آستانه حرکت می نامند . در حال حاضر کارهای زیادی در خصوص تعیین شرایط شروع حرکت ذرات رسوب در بستر با شیب های معمولی و تند انجام شده است که اکثر این مطالعات بر روی رسوب طبیعی با چگالی ۲,۶۵ بوده است .
در این تحقیق با استفاده از مدل فیزیکی و تجزیه و تحلیل آنالیز ابعادی شرایط آستانه حرکت در کانالهای روباز با مقطع مستطیلی بررسی گردید . در این تحقیق ۱۲ نمونه رسوب غیر چسبنده با ابعاد و چگالیهای مختلف در شیب ۰,۵ درصد کانال مورد آزمایش قرار گرفتند و یک گراف استخراج شد و همچنین نتایج این تحقیق با سایر روابطتجربی استخراج شده مقایسه گردید .