سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین قهرمانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

چکیده:

به منظور کاهش هدر رفت گوجه فرنگی مازاد و حفظ آن در مقابل فعالیت های میکروبی و انزیمی فاسد کننده گرایش به تولید صنعتی پودر گوجه فرنگی رواج یافته است که البته با توجه به عنوان هزینه های بسته بندی کم و زمان ماندگاری بالای آن به عنوان یک محصول جدید جانبی در کارخانجات رب مطرح می باشد. در این گزارش برای حصول حداکثر انحلال پذیری و حداقل نمودن هزینه ها اقدام به طرح آزمایش های بهینه یابی شرایط تولید پودر گوجه فرنگی در یک خشک کن پاشنده شد. بابهره گیری از روش پاسخ سطحیو طرح آزمایش ترکیب مرکزیبرای چهار عامل موثر بر مسأله شامل دمای هوای ورودی و دبی خوراک ورودی و دمای هوای خروجی و غلظت خوراک به ترتیب مقادیر بهینه ۰C 162ml/min57 ، ۰C73 ، ۱۵% حاصل شد.