سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهناز کیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیر
محمد ابراهیم بحرالعلوم – دانشیار، بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

چکیده:

در این تحقیق هدف ایجاد پوشش های کامپوزیتی نیکل- کربن به روش آبکاری و غلظت کربن در حمام آبکاری بر مورفولوژی و زبری سطح این پوشش ها بررسی شد. میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی (SEM) برای بررسی مورفولوژی پوشش ها استفاده شدند. این پوشش های کامپوزیتی متراکم هستند و دانه های نیکل در آن ها گرد و ریز می باشد. افزایش غلظت کربن در حمام از ۵g/lit تا ۳۰g/lit منجر به کاهش زبری سطح می شود. افزایش بیشتر غلظت کربن در حمام باعث افزایش زبری سطح می شود. این پدیده را می توان به توده ای شدن ذرات کربن در پوشش نسبت داد.