سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهره آزیش، – دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان، دانشکده ی علوم، گروه فیزیک
حسن رنجبر عسکری – دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان، دانشکده ی علوم، گروه فیزیک

چکیده:

در یک پلاسمای همسانگرد، تنها می توان هماهن گهای فرد را تولید کرد. به علاوه، در این مقاله با اعمال یک میدان مغناطیسی شرایط ایجاد هماهنگ های زوج را نیز فراهم کردیم. هم چنین، با استفاده از ایده ی بلورهای فوتونی، یک میدان مغناطیسی زمین هی دور های استفاده کردیم که این دوره ای بودن سبب می شود که هم شرط انطباق فاز برای هماهنگ دوم ایجاد گردد و هم سبب تولید هماهنگ های دوم با طول موج های مختلف درون پلاسما شود.