سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: هفتمین کنفرانس نیروگاه های برق
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
فریبرز نصیری – کارشناس ارشد شیمی نیروگاه رامین اهواز
میثم باوی – کارشناس ارشد شیمی نیروگاه رامین اهواز

چکیده:
یکی از مشکلات واحدهای نیروگاهی که به دلیل تماس مستقیم با سوخت ایجاد می شود، رسوبگیری و جرم گرفتگی لوله ای بویلر می باشد.سوختهایی با کیفیت پایین تر مانند مازوت رسوبات سخت تر و حجیم تری بر روی لوله های سمت آتش بویلر ایجاد می کنند که اگر به موقعپاکسازی نشوند به تدریج در حرارت بالای بویلر ایجاد لایه ای سخت و چسبنده می کنند که به راحتی قابل برداشتن نیست . تشکیل رسوب برروی لوله های دیگ بخار سرانجام مسائلی از قبیل خوردگی زیر رسوبی و محدودیت در انتقال حرارت را باعث می شود که این امر سبب آورهیتشدن لوله ها و ترک برداشتن آنها می شود.در این پایان نامه ماده شیمیایی مناسب جهت جلوگیری از ایجاد رسوبات سمت آتش بویلر انتخاب شد و نوع مشکل و نیز ملاحظات اقتصادیدر نظر گرفته شده است. شرایط بهینه دما، فشار و زمان جهت حذف رسوبات اندازه گیری شد که زمان بهینه ۲ ساعت و میزان حذف رسوبات بالای ۹۰%، دما ۹۰-۸۰ درجه سانتیگراد و میزان حذف ۹۸-۹۰% و فشار ۷-۵ اتمسفر و میزان حذف ۷۵% مشاهده گردید.