سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی بید آباد ی – تهران – دانشگاه علم و صنعت ایران- آزمایشگاه سوخت و احتراق
میلاد عظیمی – تهران – دانشگاه علم و صنعت ایران- آزمایشگاه سوخت و احتراق
علیرضا رهبر ی – تهران – دانشگاه علم و صنعت ایران- آزمایشگاه سوخت و احتراق

چکیده:

در این مقاله ساختارانتشار شعله آرام ، یک بعدی و پایا برای ابر پیش مخلوط یکنواخت ذرات چوب بررسی شده است . در این مطالعه ساختار شعله را به چهار ناحیه تقسیم می کنیم . در این مقاله مدل توسعه یافته از احتراق ذرات چوب با درنظر گرفتن سوختن Char ها با اکسیژن به عنوان اکسیدایزر مورد بررسی قرارگرفته است. در این تحقیق، ساختار شیمیایی چوب را با ساختار شیمیایی متان مدل سازی نموده و فرض شده است که در ابتدا رطوبت موجود در ذرات چوب تبخیر می شود و سپس ذرات جامد سوخت طی عملیات تبخیر به ذرات سوخت گازی متان تبدیل می شوند. دراین مدل سازی ریاضی تغییرات دمای شعله و سرعت سوزش با نسبت تعادل برای شعاع ها ی مختلف ذرات رسم شده است . مشاهده می شود که با کاهش شعاع ذرات دما و سرعت سوزش افزایش می یابد. لازم به ذکر است که نتایج حاصله با نتایج تحلیلی منتشر شده همخوانی خوبی دارد.