سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدحسین شکیبافر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمود عدمی – دانشیار دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در این مقاله به معرفی شناورهای هیدروفیل که یکی از انواع شناورهای تندرو می باشند، پرداخته خواهد شد . به علت شکل خاص فویل ها ی نصب شده در زیر بدنه که نیروی هیدرودینامیکی برآ ایجاد می نماید، بدنه اصلی در این شناورها با افزایش سرعت، از آب خارج شده و شناور متکی بر فویل ها حرکت می کند . از مزایای ویژه شناورها ی ه ی دروفویل نیاز به قدرت موتو ر کمتر برای سرعت های بالاتر ، مصرف سوخت کمتر، افزایش پایداری شناور به علت کاهش سطح مواجه بدنه با آب در نتیجه تولید مقاومت موج
سازی کمتر و کاهش اثر امواج دریا، می باشد . در ادامه، رابطه های نیمه تجربی حاکم بر هیدروفیل ها آورده شده است . که جهت اعتبار سنجی آن، از نرم افزارFluent در تحلیل هیدروفویل NACA 0015بهره گرفته شده است