سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سعید نجفی – کارشناس مکانیک دریا، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی شریف
نسرین جوانمردی – کارشناس مکانیک دریا، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی شریف
مهدی عسگری – دستیار آزمایشگاه دریا، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
محمدسعید سیف – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

مقاله حاضر به بررسی کارکرد شناورهای SWATH و تحلیل نتایج آزمایش یک نمونه از این شناورهامی پردازد. در ابتدا به معرفی شناورهای SWATH و بیان برخی از ویژگیهای این شناور پرداخته شده و طرز کار این شناورها با ارائه روابطی ساده تشریح شده است. در قسمتبعد تستهای هیدرودینامیکی شناور فوق تشریح شده وبه تاثیر تغییر فاصله بین بدنه ها وی مقاومت این شناور پرداخته شده است. پس از آن نتایج تست مدل بصوت منحنی های مقاومت بر حسب سرعت رسم شده است و در نهایت نیز به تحلیل نتایج پرداخته شده است.