سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدباقر اسلامی اندارگلی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه
سهیل مشرفی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه
داریوش حمیدی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه

چکیده:

در این تحقیق تاثیر محیط های الکتروشیمیایی مختلف درخاصیت شناوری کلکتور القائی گالن بررسی گردید. این محیط های الکتروشیمیایی شامل آسیای گلوله ای جهت خردایش کانسنگ گالن و سلول فلوتاسیون دنور جهت شناوری گالن بوده است . به منظور دستیابی به حداکثر بازیابی از محلول هیپوسولفیت سدیم در غلظتهای ۰/۰۶ و ۰/۱۲ مولار و گازهای نیتروژن و هوا به منظور کنترل پتانسیل پالپ در سلول فلوتاسیون دنور استفاده شد. نمونه کانسنگ گالن از معدن «اِرا» بخش چهاردانگه کیاسر شهرستان ساری است که شامل کانی گالن (pbs) به میزان تقریبی حداقل ۲۲ درصد، فلورین (CaF2) 73/37درصد و کوارتز (Sio2) 2/54 درصد وکانی سروزیت (pbCO3) و کائولینیت (Al2Si2O(OH)4) به مقدار جزئی نیز است. حداکثر بازیابی گالن در حضور کلکتور پس از انجام مراحل آماده سازی و فلوتاسیون کانسنگ گالن در محلول ۰/۱۲ مولار هیپوسولفیت سدیم رخ داده است. مقدار حداکثر بازیابی گالن در این محیط با حضور کلکتور (KAX) و حدود پتانسیل ۳۳۰ میلی ولت، ۸۵% بوده است، در صورتی که حداکثر بازیابی گالن در آب با حضور کلکتور ۷۰% بوده که در حدود پتانسیل ۲۱۰ میلی ولت اتفاق می افتد.