سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد فخرایی – کارشناس ارشد سازه کشتی، دانشگاه صنعتی شریف
مهدی ریشهری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه کشتی ، دانشگاه صنعتی شریف
منوچهر راد – استاد دانشکده مکانیک ، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

به منظور دستیابی به سرعت های بالاتر و نیروی جلوبرنده بهتر در کشتی های تکنیک های زیادی وجود دارد. یکی از این تکنیک ها استفاده از یک لایه نازک هوا در طول کف بدنه کشتی، به منظور کاهش پسای اصطکاک پوسته ای است.
دراین مقاله روی دو مدل، تست انجام شده که مدل اول یک شناور کاتاماران بدون حفره هوا می باشد که زاویه بالا آمدگی ۲۳ درصد می باشد و مدل دوم همان کاتاماران می باشد ولی با این تفاوت که دارای حفره هوا می باشد که هم با تزریق هوا و هم بدون آن تست شده است.
نتایج تجربی حاصل از آزمایش ها در حوضچه کشش، توضیح داده شده است. در نهایت نتایج بصورت نمودار ضریب مقاومت بر حسب عدد فرود ارائه می شود. خواهیم دیدهنگامی که هوا در کف مدل تزریق می شود، پسای خالص درمدل حدود ۱۲/۵ تا ۲۲ درصد کاهش می یابد.