سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش بین المللی شهرهای جدید

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمید ماجدی –

چکیده:

[توضیح: مقالات این کنفرانس فقط به صورت چکیده در مجموعه سیویلیکا نمایش شده است] شناخت شهر از نظر زیبائی مستلزم دیدن یا مشاهده دقیق و آگاهانه شهر و توجه به زیبائی ها و یا زشتی های آن بوده و لازمه این امر در دست داشتن معیارهایی برای چگونه نگریستن به شهر و درک همه مظاهر بصری آن است . چنانچه مظاهر بصری شهر و یا گروهی از شهرها ( با ویژگی های مشترک ) و روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ساکنین آنها قابل تمایز با دیگر شهرها باشد، می توان هویتی خاص برای اینتگونه شهرها قائل شد . وجود زیبایئی بشتر در مظاهر بصریی شهر از یک طرف و توسعه یافتگی بیشتر شهر در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از طرف دیگر، ضمن اینکه بر روی روح و روان و خوشی و شاید ساکنین شهر تاثیر می گذارد، آن را محیطیمطلوب تر برای زندگی در مقایسه با سایر شهرها می نماید . ویتیک در دانشنامه شهر سازی ضمن برشمردن اصول زیبائی شناس شهری ف معیارهای اصلی قابل پذیرش و لازم الرعایه در طراحی شهری را در عواملی نظیر چشم انداز محصوریت، خیابان ومبلمان شهری خلاصه می نماید . دکتر منوچهر مزینی، واقعیت کالبد شهر در سه مقیاس کلان، متوسط و خرد قابل دیدن است و وی دامنه دیدن هشر را از مقیاس متوسط که لیچ آن را سیمای شهر نمایده است، از یک طرف به مقیاس کلان یا پیکر شهر ( تمام جسم شهر ) گسترش داده و از طرف دیگر آن را در مقیاس خود یا چهره شهر مورد بررسی قرار می دهد و مجموعه عوامل فوق را بیانگر روحیه بصری شهر می داند. وی با اضافه نمودن مردم و زندگی ایشان در شهر به عوامل فوق که در بر گیرنده فعالیت های جاری در شهر خصوصیات حرکتی و صدا و بو در شهر می شود و یا به عبارت دیگر آن چه به روحیه بصری شهر جان می بخشد، روحیه شهر نامیده و آنرا قابل تقسیم به روحیه هایئی نظیر مسکونی، تجاری، صنعتی، مذهبی، تفریحی، دانشگاهی و غیره دانسته است . روحیه بصری شهر در مقیاس کلان یا پیکر شهر در بر گیرنده برداشت های بصری از شهر که از دور به دیده می آید نظیر ورودی به شهر، حجم های پر و خالی، خط آسمان و نیمرخ شهر بود ه، در مقیاس متوسط یا سیمای شهر عواملی چون نشانه راه، لبه، گره و مخله را شامل گردیده و در مقیاس خرد یا چهره شهر نما، فضا و اثاثیه شهر را در بر می گیرد . چهره نخسین و موثرترین عامل تاثیر گذار بر ناظر است و شاید تاکید ویتیک به عواملی چون چشم انداز، محصوریت، خیابان و مبلمان شهری نیز به دلیل فوق باشد . عواملی که در نمای شهر موثر می باشند، عبارت از طرح نما، شیوه ساختمان، سازه ساختمان، مصالح ساختمان ف رنگ و نسج و تبحر در ساخت بوده که چشم انداز شهر را مشخص می نمایند. فضای شهر ضمن اینکه هم معرف نما و هم معرف اثاثیه شهر بوده و به آنها هویت می بخشد، میدان و میدان چه که در فضاهای شهری محصوریت ایجاد می کند و خیابان که نوعی فضای شهر یخطی محسوب می ود را نیز در بر میگیرد، ضمن اینکه فضای سبز و چارک ها نیز در شهر نیز فضاهای شهری را به وجود می آورند . مبلمان یا اثاثیه شهر نیز چون آب نماها، تندیس ها، درختان تزئینی و گلدان، باجه های تلفن، گل فروشی ها، روزنامه فروشی ها، ایستگاههای اتوبوس، نیمکت ها، چراغ های برق، محل نصب پوستر و اعلانات، صندوق های پست، ظروف جمع آوری زباله، نرده ها و کف سازی های که محل قرار گیری و طرح آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است، نیز در زیبائی و مظاهر بصری شهر تاثیر بسزائی دارد. در این مقاله سعی خواهد شد که به بررسی شهرهای مجدید از نظر زیابئی شناسی و هویت شهری پرداخته و یک یاز شهرهای جدید با معیارهای فوق مورد ارزیابی قرار داده شود . این ارزیابی با در نظر گرفتن وضعیتت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهر مرود مطالعه، میزان مطلوبیت آن را برای زندگی در مقایسه با سایر شهرها مشخص می نماید .