سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد هاشم امامی – سازمان زمین شناسی
مرتضی خلعت بری – سازمان زمین شناسی کشور

چکیده:

در شمال غرب ایران مرکزی و بخشی از محدوده کمربند ماگمایی اررمیه-دختر (گستره ای ‏از نوبران تا نطنز) در سنگهای آتشفشانی و نفوذی ترشیری، شواهد متعددی از اختلاط ماگمایی مشاهده می مشود. سنگهای آتشفشانی عمدتا حاصل فعالیتهای ولکانیکی ائوسن هستند. این فعالیت ها از ائوسن زیرین آغاز شده و در ائوسن میانی و فوقانی به اوج خود می رسد. ادامه فعالیتهای ماگمایی به صورت سنگهای آتشفشانی و نفوذی در الیگوسن و میوسن نیز تظاهر می یابد. حاصل این فعالیتهای ماگمایی به صورت سنگهای آتشفشانی و نفوذی در الیگوسن و میوسن نیز تظاهر می یابد. حاصل این فعالیتهای آتشفشانی به صورت سنگهای گدازه ای و آذرآواری بازیک میانه با ‏ترکیب بازالتی، تراکی آندزیتی، آندزیتی و داسیتی و انواع اسیدی شامل گدازه ها و توف های اسیدی و پهنه های ایگنمبریتی است. کمبود یا نبود سنگ شناسی لاتیت و کوارتز لاتیت نیز مشهود است. گسترش قابل توجه پهنه های ایگنمبریتی نسبت به واحدهای بازیک، تناوبی از برونزدهای بازیک و اسیدی و نبود سنگ شناسی ذکر شده از جمله یافته های قابل تعمق در بعضی از مناطق این گستره است.