سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
روح الله قنبری – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

چکیده:
امروزه در هر جای دنیا رایزن های بازرگانی به عنوان تحلیلگران از صادرات و یاری گران صادر کننده در بازراهای صادراتی مطرح هستند که با استفاده از دانش و تجربه و حضور خود در بازار صادراتی و آشنایی کامل با محیط اقتصادی- اجتماعی – فرهنگی و سیاسی بازار هدف می توانند به گسترش و توسعه صادرات کمک کنند، لیکن نکته ای که باید بدان پرداخته شود اینست که این رایزن ها تا چه حد واجد شرایط هستند و تا چه اندازه می توانند صادرکنندگان را کمک نمایند. هدف از این پژوهش بررسی شکاف بین انتظارات صادرکنندگان از رایزن ها ی بازرگانی و ارزیابی عملکرد این رایزن ها از دید صادرکنندگان به امارات متحده عربی است. نمونه ی آماری در این پژوهش ۷۰ نفر از صادرکنندگان و بازرگانان و تجار ایرانی که در داخل کشور به امر صادرات به امارات مشغول هستند، می باشند که اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه ای شامل ۳۰سوال گرداوری شد و فرضیات همگی با استفاده از روش های آماری مختلف، نظیر آزمون دو نمونه وابسته و فریدمن با نرم افزار spssمورد آزمون واقع شدند.یافته های این تحقیق نشان می دهد که انتظارات از عملکرد فراتر بوده است. این وضعیت در مورد تمامی شاخصها مربوط به شکافهای اطلاعاتی-ارتباطی-حقوقی و قانونی- بازاریابی نیز صادق است و اهمیت و اولویت شکافهای ارتباطی-اطلاعاتی- بازاریابی و حقوقی و نیز انتظارات از دید صادرکنندگان یکسان نمی باشد و بالاترین اهمیت مربوط به شکاف اطلاعاتی است و کمترین شکاف مربوط به شکاف بازاریابی و درمورد انتظارات، بالاترین اهمیت مربوط به انتظار اطلاعاتی است و کمترین اهمیت مربوط به انتظار حقوقی می باشد.