سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

داریوش منصوری – عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
مسعود ترابی ازاد – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال- گروه فیزیک دریا

چکیده:

شکست امواج یکی از پدیده های معمول امواج دریاها و اقیانوسها در سواحل دریایی می باشدکه شرایط شکنندگی به طبیعت بستر دریا و خصوصیات موج بستگی دارد. امواج در حال شکست بطورکلی به سه دسته امواج شکنای آشفته، چرخان و لغزان تقسیم می شوند. در این تحقیق با استفاده از اطلاعات امواج و توپوگرافی سواحل دریایی نور و حومه که حاصل از اندازه گیری میدانی بوده، شکست امواج در منطقه مذکور بررسی گردید این موضوع در سه ایستگاه رستمرود، نور و رویان، با بکارگیری مقادیر اندازه گیری میدانی پارامترهای امواج و شیب آب عمیق و کم عمق، نوع شکست موج در منطقه مشخص گردید. بر اساس نتایج حاصل شده، نوع شکست هر گروه ازامواج در این مناطق از نوع آشفتهSpilling) می باشد.