سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تکنولوژی بتن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجیدرضا آیت اللهی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک، تهران
مسعود سیستانی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک، تهران

چکیده:

بررسی شکست تحت بارگذاری برش خالص در سازه های بتنی اهمیت بسیار دارد. به عنوان مثال، مقاومت مواد بتنی دربرابر رشد ترک تحت برش خالص یک پارامتر مهم در تخمین عمر پلهای بتنی ترک دار می باشد. و محاسبه مقاومت مواد بتنی در برابر رشد ترک تحت بارگذاری برش خالص توسط محققین زیادی مورد بررسی قرار گرفته است. معیارهایی که تاکنون برای پیش بینی مقاومت ماده در برابر رشد ترک تحت برش خالص توسط محققین پیشنهاد شده اند قادر به پیش بینی مقدار دقیقی برای مقاومت بتن در برابر رشد ترک تحت برش خالص نیستند. در این تحقیق یک معیار جدید برای پیش بینی مقاومت بتن در برابر رشد ترک تحت برش خالص پیشنهاد می گردد و برای بررسی اعتبار این معیار از نتایج آزمایشگاهی گزارش شده برای یک نوع بتن مقاومت بالا (HSCM) استفاده شده است مشاهده می گردد که نتایج این معیار جدید بسیار نزدیک به نتایج بدست آمده از آزمایش می باشد.