سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سرود زاهدی عبقری – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی
جعفر توفیقی داریان – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی
رامین کریم زاده – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی
محمدرضا امیدخواه – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی

چکیده:

برای بررسی شکست حرارتی گازوئیل پایلوتی طراحی و ساخته شد . تاثیر پارامترهای مختلف عملیاتی واحد شکست حرارتی، برروی فرآیند شکست حرارتی گازوئیل مورد مطالعه قرار گرفت . پارامترهای مورد مطالعه عبارتند از : دما، نسبت بخار به هیدروکربن و شدت جریان هیدروکربن . با توجه به داده های آزمایشگاهی استخراج شده یک مدل سینتیکی برای شکست حرارتی گازوئیل اتمسفریک بسط داده شد . همچنین الگوریتمی برای شناسایی خوراک تعریف شد که با است فاده از آن با مشخص بودن اطلاعات ۸۶ASTMDو همچنیندانسیته خوراک ، خوراک مورد استفاده به طور کامل آنالیز شد . نتایج نشان داد که بازده اتیلن تولیدی در شکست حرارتی گازوییل اتمسفریک به ۳۰ % نیز می رسد که این خود نشانگر این است که این برش نفتی میتواند جانشین مناسبی برای نفتا به عنوان خوراک واحد شکست حرارتی باشد