سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان سیدی حسینی نیا – دانشجوی دکترای خاک و پی دانشکده فنی دانشگاه تهران
علی اصغر میرقاسمی – استادیار دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در سازه های خاکی بلند نظیر سدهای سنگریزه ای، لایه های تحتانی تحت فشار ناشی از لایه های فوقانی قرار گرفته و در نتیجه ذرات آن در معرض شکسته شدن قرار می گیرند. قطعه قطعه شدن ذرات سنگریز ه ای و تبدیل شدن به ذرات ریزتر، باعث تغییر دانه بندی شده و در نتیجه خصوصیات فیزیکی و مکانیکی مصالح نیز دستخوش تغییرات قرار می گیرد. یکی از راههای بررسی این پدیده استفاده از شبیه سازی آن بوسیله روش های عددی میباشد. از آنجاییکه محیط خاک از ذرات مجزا و جدا از هم تشکیل یافته، لازم است که در شبیه سازی محیط فوق هر ذره خاک به عنوان یک جسم مستقل در نظر گرفته شود. با کمک روش عددی اجزاء مجزا، می توان پدیده شکست ذرات تحت فشار زیاد را شبیه سازی نمود. در این مقاله با استفاده از یک مکانیزم ساده برای مدل سازی پدیده شکست ذرات تیزگوشه که در آزمایش دومحوری شرکت دارند، به مطالعه پدیده شکستبر روی رفتار مجموعه دانه ای پرداخته می شود. با شبیه سازی روند فوق و دستیابی به اطلاعات هر یک از ذرات حین آزمایش دومحوری، رفتار کل مجموعه شامل رفتار ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک تحت تأثیر شکست ذرات بررسی گردیده است.