سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود مکارچیان – استادیار دانشگاه بوعلی سینا دانشکده مهندسی همدان
فضل ا… قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

پدیده شکست ذرات وقتی در خاک اتفاق میافتد که تنشهای ایجاد شده در محل تماس ذرات، بیش از مقاومت آنها گردد. این پدیده میتواند در خواص مهندسی خاک، از جمله زاویه اصطکاک داخلی، نفوذپذیری، فشار آب حفرهای، نشست و… تاثیر بگذارد؛ لذا در طراحی سازههای خاکی، بایستی تغییرات کاهشی یا افزایشی پارامترهای فوق را در اثر شکست ذرات منظور نمود. در این تحقیق میزان شکست ذرات خاکهای ماسهای و عوامل مؤثر بر آن در آزمایشهای تراکم مورد بررسی قرار گرفته، سپس مقدار شکست ذرات با توجه به نتایج آزمایشگاهی به‌دست آمده از روابط پیشنهادی محاسبه و مقایسه خواهند شد. آزمایشهای انجام شده شامل دو نوع تراکم پراکتور استاندارد و اصلاح شده بر روی دو نوع ماسه دریاچه سد اکباتان همدان با دانهبندی بین الکهای نمره ۲۰۰ (۰۷۵/۰ میلیمتر) و نمره ۱۰ (۲ میلیمتر) تحت شرایط و عوامل مختلف انجام شده است. این مقاله، بخشی از تحقیقات در حال انجام، جهت بررسی شکست ذرات ماسه تحت عوامل گوناگون و با آزمایشهای مختلف است.