سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ایرج ستاری فر – استادیار
محمد معلمی – کارشناسی ارشد

چکیده:

شفت های دستگاه های تغذیه خمیر کارخانه چوب و کاغذ مازندران پس از مدت زمان کوتاهی پس از کار دچار شکست می شدند. یه منظور بررسی علل این شکست ها خواص متالوژیکی این شفت ها با انجام آزمایش های کشش،ضربه،سختی سنجیریال متالوگرافی و فراکتوگرافی مورد مطالعه قرار گرفت. سطوح شکست شفت ها با کمک میکروسکوپ نوری و الکترونی مورد مطالعه قرار گرفت. با بررسی رگه ها و آثار موجی شکل خستگی سطح شکست مشاهده شده در آزمایش های فراکتوگرافی این نکات معلوم شد: ۱-شفت ها تحت بار خستگی بوده اند ۲-رشد ترک از محل شیار پشت رزوه شفت شروع شده است ۳- ترکیب نیروهای خمشی و پیچشی عامل و نیروی محرک در خستگی و رشد ترک بوده است که دران بار پیچشی بار غالب بوده است.