سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبدالرضا ثابت عهد جهرمی –
مهدی ابراهیم نژاد –
امید علی سلطانی –

چکیده:

امواج هنگام نزدیک شدن به ساحل بعلت تغییر سرعت ناشی از کاهش عمق شکسته شده و انرژی شان را از دست می دهند. این امواج می توانند باعث یک جریان ساحلی شده و رسوبات سواحل را جابجا کنند. پژوهشهای انجام شده نشان داده ات که تغییراتو ساختاری که در سواحل دریاها و اقیانوس ها دیده می شود نتیجه عملکرد جریان ساحلی است. با شناخت نوع شکست، قدرت جریانهای ساحلی وامتدا آنها ی توان به توپولوژی بستر دریا در منطقه ساحلی پی برد. در منطقه ساحلی مورد مطالعه بین انزلی تا کیانشهر شیب منطقه ساحل به طور تقریب ۰/۰۱ بدست آمد که با توجه به آن شکستی که برای امواج مختلف اتفاق می افتند عمدتا از نوع آشفته (spilling)می باشد. قدرت جریانهای ساحلی در این نطقه از مرتبه ۲۰ تا ۳۰ سانتی متر بر ثانیه است که بطور عمده از سمت غرب بشرق جریان دارند.