سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صمد بنیسی – دانشیار بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی هادی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسن محمودآبادی – شرکت ملی صنایع مس سرچشمه
محمدعلی ایلخانی – شرکت ملی صنایع مس سرچشمه

چکیده:

آسیای نیمه خود شکن کارخانه جدید پر عیار کنی مس سرچشمه با ظرفیت اسمی ۹۰۰ تن در ساعت در سال ۱۳۸۳ شروع به کار کرد. در ۷ ماه اول، زمان عملیاتی بودن آسیا ۴۷% بود. سهم تعویض آسترها درخاموشی کارخانه ۱۳% بدست آمد. در همین دوره زمانی ۷۰ عدد از آسترها تعویض شدند. دلیل اصلی شکستن آنها کارکردن آسیا با بار کم تشحیص داده شد. یکی از راهکارهای به کار رفته، کاهش قطر گلوله ها و نگهداشتن مقدارگلوله در محدوده ۱۰-۸% حجمی آسیا بود. یک ابزار ویژه برای اندازه گیری، پروفیل آسترها طراحی و ساخته شد. با اسفتاده از نرم افزار SolidWorks و اندازه گیریهای صورت گرفته روی آسترها و نهایتا مدل سازی آنها، مشخص شد که بیشترین مقدار سایش در ۲/۷۵-۱/۲۵ متری طول آسیا رخ می دهد. آسترهای نیمه اول آسیا در مقایسه با آسترهای نیمه دوم، سایش بیشتری داشتند.. نرخ سایش آسترهای سری اول و دوم به ترتیب ۱۹ و ۱۸ گرم بر تن محاسبه شد.