سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

نگار نیرومند – عضو هیات علمی موسسه خاک و آب دانشگاه شیراز
منوچهر مفتون – استاد بخش خاک و آب دانشگاه شیراز

چکیده:

تجزیه های شیمیایی خاک نشان می دهد که پتاسیم به شکلهای مختلفی در خاک وجود دارد . به طور کلی ۹۰ تا ۹۸ درصد کل پتاسیم خاک به شکل غیر قابل دسترس، ۱ تا ۱۰ درصد به کندی قابل دسترس و ۰/۱ تا ۲ درصد آن به سرعت قابل دسترس می باشد . پتاسیم محلول و تبادلی خیلی سریع با هم به تعادل می رسند در حالیکه تعادل بین پتاسیم ساختمانی و پتاسیم تثبیت شده با پتاسیم تبادلی و محلول به کندی حاصل می گردد ).۲) این تحقیق جهت بررسی وضعیت شکلهای مختلف پتاسیم و ارتباط آنها با بعضی ویژگی های شیمیایی و فیزیکی خاکهای استان فارس انجام گرفت