سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

صوفیا زائرنوملی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاور
فرهاد خرمالی – استادیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و مناب
سیدعلیرضا موحدی – استادیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و مناب
اسماعیل دردی پور – استاد یار خاکشناسی، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب تهران

چکیده:

شناخت و مطالعه چگونگی پیدایش، تغییر و تحول و تکامل خاک علاوه بر دستیابی به وضعیت انواع کانی های خاک می تواند دیدگاه علمی گسترده ایرا در نحوه استفاده از آن، در پیش روی ما بگشاید . توزیع شکلهای پتاسیم از خاکی به خاک دیگر فرق می کند و به کانی غالب خاک وابسته است . پتاسیم تبادلی بوسیله بارهای منفی روی کلوئید های آلی و معدنی نگهداری میشود و براحتی قابل استفاده گیاه میباشدخاکهایی که مقدار زیادی ورمیکولیت و میکا دارند می توانند مقدار بیشتری پتاسیم با اسید نیتریک استخراج کنند در صورتیکه خاکهایی که حاوی کائولینیت، کوارتز و دیگر کانیهای سیلیکاتی اند محتوی مقدار کمتری پتاسیم قابل دسترس و تبادلی می باشند