سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شیوا سیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی دانشگاه تبریز

چکیده:

اغلب آزمایشاتی که برای ارزیابی رفتار اساسی و مشخصات پایداری مصالح دانه ای صورت می گیرند. تحت شرایط تقارن محوری (سه محوری مرسوم) انجام می‌شوند. در صورتیکه بیشتر مشکلات ژئتکنیکی از قبیل لغزشهای زمین، گسیختگی خاک زیر پیهای کم عمق و گسیختگی سازه های حائل خاکی عموما می توانند به صورت شرایط کرنش مسلح در نظر گرفته شوند. به طور کلی رفتار تنش-کرنش و الگوی گسیختگی مصالح دانه ای تحت شرایط کرنش مسطح متفاوت از شرایط سه محوری قراردادی است در شرایط کرنش مسطح با افزایش تنش تمرکز سریع کرنش ها در امتداد صفحات برشی متمایزی(نوارهای برشی) رخ می دهد که منجر به شکاف خوردگی و ناپایداری ماده می شود در نتیجه گسیختگی ناگهانی بسیار زودتر از آنچه که در شرایط سه محوری مشاهده می شود اتفاق می افتد. در این مقاله الگوی گسیختگی در شرایط سه محوری و کرنش مسطح بررسی شده تحقیقات تجربی جدید در زمینه شکل گیری نوارهای برشی در خاکها ارائه خواهد شد.