سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهروز همتی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
فواد فرحانی بغلانی – استادیار عضو هیئت علمی پژوهشکده مکانیک، سازمان پژوهشهای علمی و صنعت

چکیده:

در فرایند شکل دهی افزایشی ورقها، ابزار کروی نصب شده روی ماشین فرز کترل عددی ، ورق مهار شده با ورقگیر ساده را با حرکات پیوسته و فشار موضعی شکل میدهد دراین مقاله شکل دهی افزایشی یک مخروط با ۴۵ درجه زاویه دیواره از جنس فولاد ساختمانی با استفاده از نرم افزار اجزای محدود و روابط کلاسیک بررسی شده است کانتورهای تنش و کرنش، نحوه شکل دهی ورق در مراحل مختلف تغییر شکل و تنشهای پسماند را روی هندسه قطعه نهایی بخوبی نشان میدهد درضمن نزدیکی نتایج حاصل از مقایسه روشهای اجزای محدود و محاسبات کلاسیک، حاکی از آن است که معیار بکاررفته جهت تعیین رفتار مکانیکی ورق مناسب بوده و شبیه سازی فرایند شکل دهی افزایشی به روش اجزای محدود امکان خوبی در جهت پیش بینی پارامترهای موثر بر آن را فراهم نموده است.