سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی ملازاده – دانشجوی دکتری مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی، دانشگاه شهید باهنر ک
غلامعباس بارانی – استاد بخش عمران ، دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان
اصغر رسولی – کارشناس ارشد مهندسی عمران سازه، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

روشهای مختلف بهینه سازی جهت یافتن راهی که بتوان نسبت سود به هزینه را به بالاترین مقدار ممکن رساند مورد استفاده قرار گرفته اند. اخیراً الگوریتمهای برگرفته از سیستم های طبیعی و تصادفی در مسائل بهینه سازی بطور گسترده ای وارد شده اند. الگوریتم های ملهم از طبیعت بدلیل استفاده از مقدار تابع به جای گرادیان قابلیت کاربرد در مسائل پیچیده را دارند. یکی از این روشها، الگوریتم جامعه پرندگان می باشد. در این روش با تنظیم مسیر حرکت مجموعه ای از پرندگان براساس اطلاعات مربوط به بهترین کارایی هر پرنده و بهترین کارایی قبلی مربوط به همسایگانش، عمل جستجو در فضای مسأله انجام می شود. در این مقاله سعی شده است با استفاده از الگوریتم جامعه پرندگان، پارامترهای هندسی شکل سد وزنی طوری بهینه شود که همزمان هم شرایط پایداری محقق شود و هم شکل سد به لحاظ اقتصادی بهینه گردد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که این روش روشی توانمند در بهینه سازی شکل مقطع سدهای بتنی وزنی می باشد. مقایسه نتایج بدست آمده با مقاطع موجود چندین سد واقعی ساخته شده تأییدی بر توانمندی این روش می باشد.