سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رحیم پیرمحمدی – کارشناسی ارشد گروه آب دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
منوچهر حیدر – استادیار گروه آب دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

آب شستگی موضعی پایه های پل یکی از عمده ترین دلایل تخریب پل ها می باشد و تاکنون تحقیقات متعددی با استفاده از روش های مختلف جهت کنترل و کاهش آبشستگی موضعی پایه انجام گرفته است. استفاده از سنگ چین یکی از روش های مقبول برای برخورد با مساله آب شستگی موضعی می باشد و مورد توجه محققان بسیاری قرار گرفته است. اگرچه مطالعات زیادی درباره تعیین اندازه مناسب قطعات سنگ چین برای حفاظت پایه های پل در مقابل آب شستگی انجام شده اما تعداد تحقیقات انجام شده در زمینه الگوی محدوده پوشش سنگ چین وابعاد لازم برای آن بسیار اندک است. در این تحقیق از چهار اندازه سنگ چین مختلف در تک پایه استوانه ای جهت کنترل و کاهش آب شستی موضعی استفاده شده و حداقل محدوده لازم برای پوشش سنگ چین و تاثیر اندازه سنگ دانه ها بر آن بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که طول محدوده سنگ چین در کناره های پایه بیشتر ازجلوی پایه و در پشت پایه بیشتر ازجلو و کناره ها می باشد. همچنین بر اساس نتایج تحقیق، ابعاد محدوده سنگ چین اطراف پایه، مستقل از اندازه سنگ دانه ها می باشد.