سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدعلی هادیان فرد – استادیاربخش عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یاسوج

چکیده:

بکارگیری دیوارهای برشی بتن مسلح در ساختم انهای فولادی جهت افزایش مقاومت جانبی ساختمان و همچنین جهت کنترل تغییر شکل جانبی ساختمان بسیار متداول می باشد . مطالعه رفتار غیر خطی این سیستمهای دوگانه و ارزیابی میزان شکل پذیری آنها از اهمیت خاصی برخوردار می باشد . در این تحقیق با استفاده از نرم افزارو با ANSYSبکارگیری المانهای ۶۵ Solid جهت دیوار برشی و المانهای ۴ Beamجهت اعضاء قاب فولادی، رفتار غیر خطی سازهتحت اثر بارهای جانبی استاتیکی مطالعه گردیده است و با توجه به آن ضریب شکل پذیری سازه محاسبه گردیده است . سه حالت مختلف دیوار برشی چسبیده به ستونهای قاب ف ولادی، دیوار برشی با فاصله کم از ستونهای قاب فولادی، و دیوار برشی با فاصله نسبتاً زیاد از ستونهای قاب فولادی در نظر گرفته شده است . همچنین اتصالات قاب فولادی به دو صورت صلب ومفصلی در مدل دیده شده است و علاوه بر آن اثر مقدار آرماتور دیوار برشی و نحوه قرارگیر ی آن، بر روی شکل پذیری سازه بررسی گردیده است . نتایج بررسیهای فوق بصورت نمودارهائی ارائه گردیده است که با توجه به آنها می توان نقش عاملهای مختلف را در شکل پذیری سازه دوگانه مشاهده نمود . یکی از مهمترین عاملهای مؤثردر شکل پذیری این سازه ها مقدار و آرایش میلگر دهای قائم دیوار می باشد که بر خلاف میلگردهای افقی، نقش تعیین کننده ای در شکل پذیری سازه دارد . با توجه به نمودارهای حاصل از این تحقیق مقدار بهینه میلگرد و نحوه مناسب میلگرد گذاری دیوار که ایجاد حداکثر شکل پذیری را می نماید بدست می آید و با استفاده از آن میتوان جهت طرح بهینه و شکل پذیر دیوارهای برشی اقدام نمود.