سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جمال زمانی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و گروه
مهرداد وحدتی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
جواد قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشدمکانیک (ساخت وتولید )دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طو

چکیده:

شناسایی سازه هایی که بتوانند در مقابل بارهای انفجاری مقاومت نمایند.از اهمیت فوق العاده برخوردار گردیده است.سازه های متخلخل از جمله سازه هایی هستند که قابلیت جذب انرژی ناشی از انفجار و مقاومت در مقابل آن را دارا می باشند.در این مقاله سعی شده تا با استفاده از نرم افزار المان محدود بنام Ls Dynaبه شبیه سازی عددی و بررسی استحکام وشکل پذیری سازه های متخلخل در مقابل موج ناششی از باورهای انفجاری پرداخته شود،در این راستا از دو متد متفاوت برای شبیه سازی فرایند شکل پذیری سازه متخلخل در جهت عمود بر صفحه سازه تا حد مچالگی کامل استفاده شده و نتایج حاصل ازاین حل عددی با نتایج تحلیلی منتشره مقایسه گردیده است.