سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدقاسم وتر – عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ،Ph.D
منصور قلعه نوی – عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان ، Ph.D
پیمان رشیدی طرقی – کارشناس ارشد مهندسی عمران سازه ، Msc

چکیده:

در این مقاله، به بررسی رفتار نوع جدیدی از مستهلک کننده های انرژی که جهت شکل پذیر کردن سیستم قابهای با مهاربندی هممرکز (CBF) بکار میرود،توسط تحلیل استاتیکی غیرخطی پرداخته میشود. اساس کارکرد اینحلق ههای شکل پذیر جلوگیری از کمانش مهاربندها می باشد. بدین منظور حلقه های شک لپذیر باید به نحوی طراحی گردند که قبل از آنکه مهاربند به بار بحرانی کمانشی خود برسد به تسلیم رسیده و به جذب و استهلاک انرژی ورودی زلزله به سازه بپردازند. هنگام وقوع زلزله، عضو مستهلک کننده قسمت قابل توجهی از انرژی ورودی به سازه را با ورود به مرحله غیر خطی و تشکیل مفاصل پلاستیک مستهلک می نماید. با این روش از ورود دیگر اعضای سازه به مرحله غیر خطی و همچنین کمانش اعضای مهاربندی جلوگیری شده یا بتعویق م یافتد. از مهمترین اهداف این مطالعات شک لپذیر کردن هرچه بیشتر قابهایCBF با بکارگیری هزین ههای اقتصادی ارزان و کاربرد حلق ههای شک لپذیر در مقاو مسازی لرز های سازه ها م یباشد. هدف از این تحقیق مشخص کردن چگونگی جذب و استهلاک انرژی ورودی به سازه وتعیین میزان شکل پذیری و ضریب رفتار سازه می باشد.