سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد پوررضا – کارشناسی ارشد (گرایش راه و ترابری دانشگاه صنعتی شریف)، شرکت مترا
محسن صادقی – کارشناسی ارشد (گرایش برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه صنعتی شریف)، پژوهشک

چکیده:

شیار شدگی مسیر چرخ ها یکی از پارامترهای مهم در تعیین وضعیت روسازی و تعیین سایر شاخص های ارزیابی روسازی می باشد که علاوه بر نوع و نحوه ساخت روسازی، تحت تاثیر فاکتورهای مربوط به عوامل محیطی می باشد. پیش بینی روند تغییرات شیارشدگی با توجه به فاکتورهای موثر در آن، در برنامه ریزی مربوط به مدیریت روسازی از قبیل برنامه های مربوط به ترمیم و نگهداری ضروری می باشد. در این مطالعه با استفاده از داده عاملکرد روسازی های بتن آسفالتی با اساس دانه ای در دراز مدت مربوط به بررسی روند تغییرات و مقادیر عمق شیارشدگی با توجه به نواحی آب و هوایی، میزان حجم ترافیک ، وضعیت خاک بستر و ضخامت لایه بتن آسفالتی پرداخته شد. از بررسی های انجام شده نتیجه شد که عمق شیارشدگی برای نواحی مرطوب بدون یخبندان بیشترین روند افزایشی را دارد و نواحی خشک بدون یخبندان کمترین روند تغییر را دارند و عمق شیارشدگی برای روسازی های نازک (باضخامت کمتر از ۳ اینچ) و روسازی های ضخیم (با ضخامت بیشتر از ۸ اینچ) نسبت به ضخامت های متوسط (بین ۳ تا ۸ اینچ) بیشتر تحت تاثیر ترافیک می باشند.