سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مریم ارباب – دانشجوی کارشناسی ارشد سرامیک دانشگاه علم و صنعت ایران
سعید باغشاهی – استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

چکیده:

شیشه سرامیک Li2o.Al2O3.SiO3) LAS) دارای ضریب انبساط حرارتی خیلی پایین است و علاوه بر ترکیب LAS به میزان جزئی از عوامل جوانه زا نظیر اکسید تیتانیم در آن استفاده می شود. ضریب انبساط پائین شیشه سرامیک LAS مربوط به وجود فازهای β-Spodumene و β-Eucryptite در آن می باشد. این بدنه ها دارای کاربردهای متعددی از جمله ظروف آشپزخانه شفاف، مبدلهای حرارتی دما بالا، … می باشند. هدف سنتز و بررسی خواص شیشه سرامیک LAS میباشد. نمونه هایی از این شیشه سرامیک با درصد های مختلف TiO2 ساخته شده است. دانسیته نمونه های سنتز شده در محدوده (۲/۴۲-۲/۷۵) گرم بر سانتیمتر مکعب و ضریب انبساط حرارتی آنها در حد ۹-۱۰ درجه سانتیگراد می باشد. نتایج حاصله از میکروسکوپ الکترونی روبشی، دستگاه پراش پرتو X و دیلاتومتری وجود فاز β-Spodumene را در نمونه ها ثابت میکند.