سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صدیقه تقی پور – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
موسی نقره ئیان –
محمود خلیلی –
قدرت ترابی –

چکیده:

گنبدهای نمکی مورد مطالعه جزئی از ارتفاعات زاگرس مرتفع محسوب می شود دراین منطقه آمفیبولهای آزبستی آبی رنگ در نمونه های دستی مشاهده می گردد. براساس آنالیزهای مایکروپروپ ترکیب آمفیبولهای آبی رنگ سازند هرمز در منطقه زاگرس بلند اکتینولیت می باشند کانی مذکور درمحدوده دمایی ۳۲۰تا ۵۲۰ درجه و در فشار کل ۲ کیلوبار پایدار است.