سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم هنرمند – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز
محسن موید – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز
احمد جهانگیری – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز
جمشید احمدیان – گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور اصفهان

چکیده:

مجموعه نفوذی نظنزدر شمال شهر اصفهان و جنوب غرب شهرستان نطنز می باشد. این منطقه بین طولهای جغرافیایی شرقی ً۳۰ َ۴۷ درجه سانتی گراد ۵۱ و ً۵ ً۵۶ َ۵۱ و عرضهای جغرافیایی ً۳۰ َ۳۲ درجه سانتی گراد ۳۳ و ً۱۲ َ۲۶ درجه سانتی گراد ۳۳ واقع شده است. با توجه به مطالعات صحرایی، پتروگرافی و شیمیایی، این مجموعه نفوذی از ۶ گروه سنگی شامل گابرو، دیوریت، کوارتز دیوریت، کوارتز مونزونیت، گرانودیوریت و گرانیت تشکیل شده است. بررسی شیمی سنگ کل در این مجموه نشا ن می دهد که سنگهای آن متعلق به گروه کالک و متاآلومینوس بوده و گرانیتوئیدهای منطقه از نوع I-type می باشند. استفاده از نمودارهای مانیار و پیکولی (۱۹۸۹) برای این مجموعه، بیانگر منشا Post-collision برای مجموعه گرانیتوئیدی منطقه می باشد. دراین پژوهش، ترکیب شیمیایی تعدادی از بلورهای کلینوپیروکسن ، آمفیبولف بیوتیت و پلاژیوکلاز توسط الکترون مایکروپروب در دانشگاهناروتو تعیین گردید. مطابق با این نتایج، کلینوپیروکسن ها در گروه دیوپسید – اوژیت قرار م گیرند. امفیبولهای منطقه نیز از نوع کلسیک و عمدتا از گروه مگنز هورنبلند هستند. نتایج آنالیز میکاهای منطقه تماما در گروه بیوتیت قرار می گیرند. ترکیب پلاژیو کلازهای منطقه نیز در سه گروه از سنگها، شامل گابرو، دیوریت و گرانودیوریت تعیین شده که نتایج آنها در متن، ارائه شده است. در زیر به توصیف برخی از خصوصیات شیمیایی این کانیها خواهیم پرداخت.