سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی اصغر کتابچی – اورولوژیست

چکیده:

انزال زود رس یکی از شایعترِین مشکلات جنسی مردان می باشد و تاکنون علل زیادی برای آن مشخص شده است نظیر مسایل عضوی عصبی وروانی وحتی ژنتِکی و بالاخره اینمشکل بکرار در بیماران مبتلا به واریکوسل مشاهده می شود و برای بررسی در این مورد نیاز به یک مطالعه کنترل شده بود مواد وروش : در یک مطالعه مقطعی شیوع انزال زودرس را در یک گروه ۴۵ نفر بیمار مبتلا بهواریکوسل( ۲۰ الی ۳۵ سال ) که عمدتا جهت ناباروری مراجعه نموده بودند را با یک گروه شاهد ۴۵ نفری با گروه سنی همسان و بدون واریکوسل مورد مطالعه قرار دادیم و یافته های بدست آمده توسط تستهای آماری۲T-test , X توسط تستهای آماری مورد مقایسه قرارگرفت.بنابرین لازم است در بیماران مراجعه کننده برای انزال زود رس جهت تشخیص دقیق علت این بیماری ودرمان مناسب قبل از هر اقدام معاینات بالینی دقیقی درآنان انجام شود.