سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین تاجیک – استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه
عباس اردشیری لاجیمی – دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه
حمیدرضا احمدی آشتیانی – دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه
محمد مهدی نادری – دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه)

چکیده:

اولین قدم در پیشگیری از خسارات ناشی از ضبط گوشت و آلایش گوسفن د ‘ شناسایی نوع و شیوع ضایعات مربوط می باشد که در این مطالعه ( که از نوع مطالعه مقطعی می باشد) ‘ با ۱۵ جلسه مراجعه به کشتارگاه باران گوشت شهرستان قائم شهر ‘ در تابستان سال ۱۳۸۳ ‘ تعداد ۲۲۳۹ راس گوسفند مورد معاینه و بازرسی قرار گرفتند که ضایعات کشتارگاهی فقط در ۱۱۲۱ راس دیده شد.نوع و شیوع ضایعات مشاهده شده و ضایعاتی که منجر به ضبط کلی می گردید ‘ بطور کلی و همچنین بر اساس متغیرهایی نظیر جنس و نژاد مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت . در ۱۱۲۱ راس گوسفند آلوده ‘ نسبت ضایعات انگلی در مقایسه با سایر ضایعات رقم چشمگیر ۹۰ % را نشان داد.