سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین معصومی – بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
نجمه شمشیری –
جهانگیر حیدرنژاد –
اکبر حسینی پور –

چکیده:

به منظور بررسی و تعیین پراکنش ویروس های موزاییک خیار(CMV) , پیچیدگی برگ چغندر قند(BCTV) , پیچیدگی زرد برگ گوجه فرنگی(TYLCV) , لکه حلقوی کلروتیک گوجه فرنگی(TcSV) , Yسیب زمینی (PVY) , S سیب زمینی (PVS) , پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی(TSWV) , لکه حلقوی گوجه فرنگی(TRSV) , آسپرمی گوجه فرنگی(TAV) , موزاییک آرابیس (ArMV) , خطی توتون (TSV) , موزاییک گوجه فرنگی (ToMV) و موزاییک توتون (TMV) بر روی گیاه گوجه فرنگی(Solanum Lycopersicum) در مناطق مهم کشت محصولات کشاورزی واقع در نواحی مرکزی و جنوب شرقی ایران، در مجموع ۱۹۱۰ نمونه برگی دارای علائم ویروسی از مزارع و گلخانه های کشت گوجه فرنگی طی سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵ از پنج استان شامل کرمان، هرمزگان، سیتان و بلوچستان، یزد و بوشهر جمع آوری گردیدند. نمونه های مذکور به منظور تشخیص آلودگی نسبت به ویروس های فوق الذکر به وسیله آزمون الایزا با استفاده از آنتی بادی های پلی کلونال اختصاصی علیه ویروس های مذکور ارزیابی شدند. نتایج حاصله بیانگرآن است که بیشترین میزان آلودگی های نمونه های جمع آوری شده از مزارع و گلخانه های کشت گوجه فرنگی نسبت به ویروس های ArMV و CMV به ترتیب ۷/۳۴ و ۴/۲۳ درصد می باشد. همچنین ویروس های BCTV , TSWV , TMV , PVY , ,ToMV ,PVS TYLCV و TcSV به ترتیب به میزان ۱/۶، ۸/۵، ۶/۵، ۵، ۸/۴ ، ۷/۴، ۶/۱ و ۲/۰ درصد در نمونه ها ردیابی گردیدند، در حالی که ویروس های TRSV , TAV و TSV در هیچیک ازنمونه های مذکور یافت نگردیدند. آلودگی های دوتایی و سه تایی از این ویروس ها در نمونه های مورد آزمون مشاهده گردید.