سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

یوسف علی پزشک –
حسین پارسافر –
اهدا قربانی –
محبوبه بهلوری –

چکیده:

ژیاردیازیس یک بیماری عفونی انگلی است که عامل آن تاژک داری بنام ژیاردیالامبلیا می باشد علائم بیماری بصورت اسهال، کاهش وزن، دردهای شکمی، نقص در رشد، سوء جذب قندها، چربی ها و ویتامین ها خود را نشان می دهد. عامل بیماری بصورت کیست همراه مدفوع از افرادآلوده دفع و از طریق آلوده کردن آب، غذا و دست افراد سالم را مبتلا می سازد. دفع بهداشتی مدفوع، شناسائی و درمان افراد آلوده و رعایت بهداشت فردی در کاهش شیوع آن مؤثر است. از آنجا که شناسائی و درمان و آموزش شاغلین بخش مواد غذایی در کنترل شیوع آلودگی بسیار مؤثر است در این تحقیق به بررسی میزان آلودگی شاغلین بخش مذکور پرداخته ایم. روش تحقیق: موارد معاینه و آزمایش انجام شده توسط مراکز بهداشت ۱۹ شهرستان استان در شش ماهه دوم سال ۸۴ با استفاده از فرم یکنواخت بصورت ماهانه و بشرح زیر جمع آوری گردید.نتایج: بررسی ها نشان داد که در مهرماه از ۲۲۷۳ نفر فرد آزمایش شده ۱۹۶ نفر (۸/۶ درصد)، در آبان ماه از ۲۰۰۸ نفر ۱۵۰ نفر (۷/۵ درصد)، در آذرماه از ۱۷۷۵ نفر ۱۲۴ نفر (۷ درصد)، دی ماه از ۲۲۵۳ نفر ۱۴۶ نفر (۶/۵ درصد)، در بهمن ماه از ۲۶۸۵ نفر ۲۲۴ نفر (۸ درصد)، در اسفند ماه از ۲۴۷۱ نفر ۱۶۵ نفر (۶/۵ درصد) و بطور کلی در مدت شش ماه از ۱۳۴۶۵ نفر ۱۰۰۵ نفر (۷/۵ درصد) شاغلین بخش مواد غذایی استان آلوده به ژیاردیا می باشند. بحث و نتیجه گیری: میزان وفور در بین بخش مواد غذایی می تواند شیوع بیشتری را در بین اقشار جامعه سبب شود. لذا آموزش شاغلین بخش در زمینه جراجعه جهت آزمایش و معاینه پزشکی، رعایت بهداشت فردی خصوصاً شستن دست ها با آب و صابون بعد از توالت رفتن و قبل از تماس با مواد غذایی و بالاخره اخذ کارت معاینه پزشکی اهمیت می یابد که بایستی مورد توجه دقیق مسئولین بهداشتی استان و بازرسین بهداشت محیط و موا غذایی قرار گیرد.