سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهرداد ستایش نظر – دانشگاه صنعت آب و برق تهران – ایران
محمدحسین جاویدی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی برق

چکیده:

امروزه با تغییرات گسترده ناشی از تجدید ساختار صنعت برق دگرگونیهای وسیعی در نحوه طراحی وبهره برداری سیستمهای قدرت پدید امده است. به دلیل رقابت گسترده بین شرکتهای تولید برق،نیاز به فرایندهایی که سبب کاهش قیمت تمام شده برق به همراه استفاده بهینه از سرمایه گذاریهای انجام شده می شود، بیش از پیش احساس می گردد. از این دیدگاه نقش پیش بینی بار به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای سیستمهای قدرت در کارکرد مطمئن و اقتصادی آن بسیار تعیین کننده و تاثیر گذار خواهد بود. در این مقاله تکنیکهایی برای پیش بینی بلند مدت بار درحضور بازار برق پیشنهاد گردیده که تاثیر بازار برق را بر مدلسازی و فرمولبندی مساله فوقلحاظ می نماید. مطالعات عددی برای شبکه ایران و مقایسه آن با نتایج واقعی صحت نتایج را نشان میدهند.