سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فرهاد نظری زاده – کارشناس ارشد مطالعات، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی

چکیده:

هرچند انجام فعالیت ها با استفاده از توانمندی های بیرون از سازمان ویا همان برون سپاری، در گذشته های درو نیز اتفاق می افتاده ، اما در دهه های اخیر ، برون سپاری فعالیت ها روندی گسترده، روشمند و علمی تر یافته است. امروزه، برون سپاری فعالیت های خدماتی و تدارکاتی ، امری عادی تلقی می شود . اما ، برون سپار فعالیت های تحقیق و توسعه (R&D) که در دهه های اخیر مورد توجه قرار گرفته ، به دلیل ویژگی های خاص این نوع فعالیت ها ، از ماهیت خاص ، و گاه متمایزی برخوردار است. زیرا معمولا تحقیق وتوسعه در ارتباط با فعالیت های کلیدی و شایستگی های اصلی یک سازمان است. برون سپاری تحقیق و توسعه منافعی نظیر کاهش هزینه، توزیع ریسک، سرعت دسترسی به بازار و… دارد.