سال انتشار: ۱۳۶۸

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدعلی حقدوست – دفتر مهندسی تولید شرکت توانیر

چکیده:

نیاز به مصرف برق در رابطه با کارهای صنعتی، کشاورزی و خانگی امروزه برکسی پوشیده نیست بطوریکه میزان پیشرفت هر یک از صنایع فوق را می توان براحتی از روی بار الکتریکی آن صنعت حدس زد، پیش بینی های مقدماتی نشان می دهد که با پایان جنگ تحمیلی و روند افزایش کار صنایع در کشورمان بار مورد نیاز در سال ۱۳۷۰ حدود ۱۶۵۰۰ MW و در سال ۱۳۷۷ یعنی
در ده سال آینده حدود ۳۵۰۰۰ MW خواهد بود .شبکه ای با پیک معادل عدد فوق احتیاج به ولتاژ و فرکانس ثابت و مطمئنی از یک سو و ایمنی در بالاترین حد ممکن را از سوی دیگر طلب می کند . از طرفی گستردگی بار فوق در ابعاد جغرافیائی طولانی کشور بر اهمیت توجه به کنترل شبکه افزوده و مسئولین و دست اندرکاران طراحی نیروگاهها و پستهای مختلف را بر آن داشته تا در جهت تامین ایمنی شبکه، پایداری بار تولیدی واحدها، کاهش مدت زمانهائی که برای شبکه وضعیت اضطراری (Alert) محسوب می شود، برگشت سریع شبکه به حالت پایدار در مواقعیکه حادثه ای در شبکه روی داده است، سیستمهای کنترل و اطلاعاتی مطلوبی را در اختیار مسئولین کنترل شبکه قرار دهند بدیهی است که طراحی می بایست بنحوی صورت گیرد که نه تنها اداره شبکه بلکه کنترل دستی و اتوماتیک آن و همچنین مراقبت از سیستم را به موازات افزایش تولید و مصرف آسان سازد، با توجه به موارد فوق گروه کنترل دفتر مهندسی تولید با مطالعه این امکانات در شبکه های مختلف و همچنین استاندارهای موجود و شرایط خاص جغرافیائی کشور مشخصات فنی ای تحت عنوان کنترل پذیری مرز مشترک نیروگاه و شبکه (Power System Interface) تهیه نموده است که برای کلیه نیروگاههای بزرگ شبکه از پیمانکاران خواسته می شود که این حداقل را رعایت نمایند . با مطرح کردن این موضوع در این سمینار انتظار می رود که کارشناسان و صاحبنظران نقطه نظرهای خود را اعلام نموده تا با تکامل این ارتباط و بهبود کنترل شبکه از عملکرد رله های کاهش فرکانس که بنحوی باعث کاهش ایمنی برای گروهی از مصرف کننده ها می گردد باشیم .