سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عطاا… فرسیو – کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سعیدرضا صباغ یزدی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این مقاله برای حل معادلات جریانهای کم عمق، از مدل عددی احجام محدود جهت مند بروش مرکزیت سلول در یک شبکه بی ساختارمثلثی استفاده شده اسا. مدل ارائه شدهقادر است جریانهای باامواج ماگهانی و جریانهای گردابی عمده در صفحه افق را به خوبی شبیه سای کند. در این مدل، محاسبه توابع شار از طریق روش تقریبی HLL Reimann Solver صورت گرفته است. جهت در نظر گرفتن اثر آشفتگی در آبهای کم عمق، مدل لزجت گردابی ثابت به معادلات حاکم اضافه گردیده است. برای بررسی نتایج حاصل از مدل عددی، جریان گردابی اطراف یک موج شکن در دو حالت عمودی بر جریان وزاویه دار شبیه سازی شده و با اندازه گیری های آزمایشگاهی مقایسه گردیده است.