سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امید صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک دریا دانشگاه هرمزگان ،مازندران ، بهشهر ،
امیر اعتمادشهیدی – استادیار دانشکده عمران، تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدجواد کتابداری – استادیاردانشکده کشتی سازی و صنایع دریائی،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

از نقطه نظر مهندسین سواحل و بنادر ،ارتفاع و پریود موج مشخصه بخصوص ارتفاع موج شاخص یکی از مهمترین و اصلی‌ترین عوامل در طراحی سازه‌های دریایی به حساب می‌آید. لذا برآورد بالایی از این ارتفاع ، باعث افزایش تصاعدی در هزینه سازه می‌گردد. همچنین طراحی سازه برای ارتفاعات پائین‌تر از ارتفاع موج طرح، احتمال خسارت جانی و مالی را به همراه دارد. لذا دستیابی به ارتفاع موج ازضروریات هر پروژه دریایی به حساب می‌آید. با توجه به کمبود اندازه‌گیریهای موج در ایران معمولاً این روش‌های تجربی مثل SPM وBretschneider برای تعیین مشخصات موج استفاده می شود. در حالیکه این روش‌ها دارای فرضیات متعددی بوده که الزاماً برای همه نقاط ایران صادق نمی باشد. در این تحقیق اطلاعات مربوط به اندازه‌گیری موج با مقادیر پیش بینی شده به روش‌های SPM وBretschneider در محل مقایسه شده است. از پردازش و تحلیل بیش از ۱۰۰۰ داده دریایی مربوط به منطقه امیرآباد ، و مقایسه امواج پیش بینی شده به روش SPM وBretschneider با مقادیر اندازه‌گیری شده ، مشاهده شده است که در تخمین پریود موج، روش SPM برای شرایط موجود در منطقه امیر آباد بهتر بوده ولی دارای خطای حدود (%)۲۶ بوده است. در تخمین ارتفاع موج، روش Bretschneider بهتر بوده و جواب قابل قبول تری را ارائه نموده است و دارای خطای حدود (%) ۴۰ بوده است