سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میثم یوسف زاده – قطب علمی مهندسی نقشهبرداری و سوانح طبیعی، گروه مهندسی نقشهبرداری، د
علی عزیزی – قطب علمی مهندسی نقشهبرداری و سوانح طبیعی، گروه مهندسی نقشهبرداری، د
محمد سعادت سرشت – قطب علمی مهندسی نقشهبرداری و سوانح طبیعی، گروه مهندسی نقشهبرداری، د

چکیده:

E1-Manaddili & Novak در مقاله [۱] در ۱۹۹۶، به اثبات صادق بودن روش DLT در زمینمبنا کردن تصاویر آرایه خطی پرداخته اند. با توجه به اینکه معادلات DLT از تغییر پارامترهای شرط هم خطی بدست می آیند، هندسه تصویربرداری تصاویر فریم با استفاده از این معادلات قابل مدل سای است. در مقاله حضار، با توجه به تفاوت هندسه تصویربرداری تصاویر آرایه خطی، برای اولین بار، با اثبات ریاضی نشان داده شده است که اشکال بکارگیری معادلات DLT برای مدل سازی تصاویر آرایه خطی در نظر نگرفتن اختلاف ارتفاعات زمین می باشد. سپس با استفاده از داده های شبیه سازی شده، خطاهای بکارگیری این روش در مدل سازی سه بعدی مورد تحلیل قرار گرفته است.