سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مجید پاکساز – کارشناس ارشد معماری
افسانه صادقی – کارشناس ارشد شهرسازی

چکیده:

با توجه به رشد و گسترش سریع و جمعیت فزاینده‌ی کلانشهر تهران، کارایی مدیریت شهری در انجام وظایف، تأمین خدمات عمومی و ارتقای کیفیت محیط شهری، مستلزم وجود نظام مالی پایدار و مناسب برای تأمین درآمد و مدیریت هزینه خواهد بود. با توجه به سهم بالای انواع عوارض ساختمانی، به ویژه عوارض تراکم مازاد در منابع درآمدی شهرداری تهران، بررسی، ارزیابی و طراحی نظام اخذ عوارض بر مبنای اضافه ارزش حاصل از اجرای طرح‌های توسعه‌ی شهری می‌تواند گام مهمی در راستای دستیابی به نظام مالی پایدار محسوب شود. از این رو مقاله‌ی پیش‌رو به بررسی و نقد مصوبات و ضوابط ملاک عمل برای تعیین انواع عوارض شهری و به طور خاص عوارض تراکم مازاد پرداخته و ضمن سنجش سهم مدیریت شهری و سازندگان از اضافه ارزش حاصل از واگذاری تراکم مازاد، به تحلیل مبانی نظام اخذ عوارض بر مبنای این اضافه ارزش می‌پردازد.