سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید کلانتر نیستانکی – عضو هیئت علمی و رئیس بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات کشاورزی و مناب

چکیده:

این مطالعه به منظور بررسی و ارزیابی صفات تولیدی ، تولید مثلی و شاخصهای اقتصادی گله های گوسفند وبز استان قم انجام گردید. تحقیق به روش میدانی و با استفاده از پرسشنامه های استاندارد با
روش توزیع طبقه ای تصادفی بر روی ۱۶۱ گله انجام گرفت . داده ها پس از جمع آوری و قالب بندی و ویرایش توسط نرم افزار SPSS تحت ویندوز تجزیه وتحلیل آماری شدند. بر پایه نتایج این تحقیق میانگین و انحراف معیار مشخصه های درصد زایش، نسبت قوچ به میش در زمان جفگیری ، درصد بره گیری، درصد بهره وری گله، درصد تلفات بره و درصد تلفات دام بالغ به ترتیب برابر ۲۱/۷ ± ۱۰۴/۴۷ ، ۱/۷۴ ± ۴/۷۵ ، ۲/۳۴ ± ۹۳/۴۳ ، ۲۰/۱۹ ± ۹۶/۲۹ ، ۲/۳۴ ± ۶/۵۷ ، ۱/۹۵ ± ۴/۲۳ برآورد شدند . تولیدات دامها شامل : بره یا بزغاله به منظور فروش یا پروار، تولید پشم ، تولید کود و
تولیدات لبنی بیشتر برای مصرف خانوار شامل شیر، پنیر، ماست، کره، روغن حیوانی و تولیدات وابسته لبنی بودند . از بین مشخصه های اقتصادی گله، هزینه های تهیه علوفه و خوراک، تامین کارگر و اجاره مرتع، مزارع و پس چر به ترتیب برابر ۳۲/۱۵ ، ۲۲/۲۵ ، ۳۴/۷۵ درصد بیشترین سهم را در سبد هزینه های دامدار بخود اختصاص می دادند . اقلام درآمد زای گله ها شامل فروش دام زنده با سهم ۷۲/۲۷ درصد و فروش تولیدات دامی با سهم ۲۷/۷۳ درصد بودند.