سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی نظیر زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
مصطفی ولیزاده – دانشگاه تبریز
قدیر نوری قنبلایی – دانشگاه محقق اردبیلی
داود حسن پناه – ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل

چکیده:

جهت بررسی امکان تولید بذدر پایه از طریق کشت بذر حقیقی سیب زمینی و استفاده از غده های تولید شده به عنوان بذر پایه از طریق انتخاب پروژنی های دارای صفات کمی و کیفی مطلوب و سازگار با منطقه و قابل رقابت با ارقام تجاری غده های حاصل از پنج پروژنی جدید بذر حقیقی سیب زمینی که در سال زراعی ۷۸ تولید شده بودند در تاریخ ۱۰ اردیبهشت سال ۷۹ در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار با یک رقم شاهد با طبق بذری E در ایساگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل کشت گردید.