سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

امین باقی زاده – استادیار گروه بیوتکنولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، مرکز بین المللی عل
علیرضا طالعی – استاد و استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی کرج، دانشگ
محمدرضا نقوی – استاد و استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی کرج، دانشگ

چکیده:

از آنجا که گزینش فنوتیپی در مورد صفات مرتبط با عملکرد نمی تواند روش چندان مناسبی باشد در این تحقیق برای بهره بردن از روش گزینه به کمک نشانگر، از نشانگر مولکولی RAPD استفاده شد. دو رقم جوی Afzal و Cwb همراه با ۹۰ فامیل F3 حاصل از تلاقی ارقام فوق الذکر ابتدا در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی کرج در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار مورد ارزیابی فنوتیپی قرار گرفتند سپس ۹۰ فامیل مذکور با ۱۴ آغازگر RAPD انتخاب شد ه